Stowarzyszenie Trzy Pestki to inicjatywa trzech młodych, przedsiębiorczych kobiet, które od lat zajmują się działalnością społeczną, edukacyjną i kulturalną.
W związku z tym postanowiły połączyć swoje siły, a pomysły i pracę społeczną wykorzystać do wspólnego inicjowania oraz wspierania różnych przedsięwzięć, zwłaszcza tych skierowanych do dzieci i młodzieży, a pośrednio także dorosłych (opiekunów, rodziców dzieci i młodzieży).